Home page > Aktuality > Ocenění zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy

Ocenění zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy

30. listopadu letošního roku ocenil Náčelník Generálního štábu Armády ČR v prostorech Domu armády v Olomouci zaměstnavatele příslušníků aktivní zálohy. Armádní generál Josef Bečvář si váží přístupu zaměstnavatelů, kteří podporují svoje pracovníky – příslušníky aktivní zálohy. Za jejich dlouhodobý pozitivní postoj a významnou zásluhu na činnosti aktivní zálohy se rozhodl osobně jim poděkovat a ocenit je. Slavnostního aktu se zúčastnili i zaměstnavatelé tří vojáků pěší roty aktivní zálohy plukovníka generálního štábu in memoriam Vladimíra Taláška Krajského vojenského velitelství Olomouc. Blahopřejeme.

Text a foto: plukovník Ing. Josef KULA

Ze setkání  u příležitosti ocenění zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy.

Nahoru