O tomto webu

Vítejte na stránkách Krajského vojenského velitelství Olomouc

Snažíme se, abychom s Vámi byli v kontaktu i prostřednictvím těchto internetových stránek. Doufáme, že zde naleznete všechny Vámi hledané informace.

 

Povinné informace

Velitelství vykonává státní správu na území Olomouckého kraje a je příslušné pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území a právnické osoby mající sídla na tomto území.

Kontakt:

KVV OLOMOUC
Dobrovského 6
779 00 Olomouc

tel.: viz kontakty

e-mail: kvv.olomouc@army.cz (pro všechny oblasti)

webové stránky: www.kvv-olomouc.army.cz

 

Datová schránka:

 • Identifikace: sw3aei4
 • Typ stránky: Orgán veřejné moci
 • Organizace: Krajské vojenské velitelství Olomouc
 • IČO: 60162694

Úřední hodiny:

Pondělí:    8:00 - 17:00 hod.
Středa:     8:00 - 17:00 hod.

 

Ředitel:

plukovník Ing. Josef Kula

 

Způsob a místo pro získání informací:

1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.

2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Olomouc.
Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Olomouc o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování sil Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Olomouc do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Olomouc může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Olomouc pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

Postup Krajského vojenského velitelství Olomouc při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných skutečností nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.

2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
 • Základní řád ozbrojených sil České republiky (Zákl-1).

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

 

Úhrady za poskytování informací:

V souvislosti s realizací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se úhrada nákladů v penězích vyžaduje ve výši:

 • 2,- Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4,
 • 3,- Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
 • nákladů podle aktuálních tarifů pošty za odeslání informace včetně sazby za doporučenou zásilku a sazby za zaslání informace na dobírku s připočtením poukázečného,
 • v případě úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací podle §17 zákona č. 106/1999 Sb., bude tato úhrada vycházet z průměrné hodinové mzdy pracovníka pověřeného vyhledáním,
 • ceny za příslušný výtisk, a to u informací obsažených v publikacích a tiskovinách, které vydává MO nebo vojenské subjekty,
 • ceny za příslušný kus paměťového média.

Nepřesahují-li náklady 50,- Kč, bude informace poskytnuta bezplatně.

Výroční zprávy o činnosti Krajského vojenského velitelství Olomouc v oblasti poskytování informací v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Publikace autora poručíka Vaňourka

Obec Dubicko 5. 11. 2017

Publikováno: 7.11.2017 Autor: Ivana Malíková

Vzpomínkového aktu u příležitosti 65. výročí úmrtí armádního generála Bohumila Bočka konaného pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje a za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře se zúčastnili i příslušníci pěší roty aktivních záloh plk. gšt. Inm.

Volby 2017

Volby 2017

Publikováno: 30.10.2017 Autor: Ivana Malíková

Město Libavá – Právo volit nezahodily desítky záložáků, kteří jsou od pátku na týdenním cvičení ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Museli si předem vyřídit voličské průkazy. Hlasovali ve volební místnosti Obecního úřadu ve Městě Libavá.

Příprava občanů k obraně státu

Publikováno: 18.10.2017 Autor: Ivana Malíková

V rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS), dne 17. října 2017 provedli příslušníci KVV Olomouc přednášky pro žáky 4. a 5. tříd  na ZŠ Heyrovského v Olomouci. Touto tématikou si žáci doplnili znalosti v rámci předmětu Vlastivěda.Autor: major Mgr. Dan Snášel ...

Prezentace Krajského vojenského velitelství Olomouc a pěší roty AZ plk. gšt. Inm. Vladimíra TALÁŠKA na projektu Road Show My a naše bezpečnost

Road Show My a naše bezpečnost v Olomouci

Publikováno: 19.9.2017 Autor: Ivana Malíková

Za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefe Bečváře, náměstka ministra obrany Tomáše Kuchty, zástupců Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, místních samospráv, jednotlivých složek Integrovaného záchranného s ...

Nahoru