Home page > POKOS

POKOS

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění POKOS řídí Ministerstvo obrany v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady. Ministerstvo obrany prostřednictvím krajských vojenských velitelství školí učitele základních a středních škol k problematice POKOS. Tato školení jsou zdarma a mají za úkol poskytnout učitelům informace pro přípravu výuky žáků základních a středních škol v oblasti POKOS.

Podrobnější informace k problematice POKOS naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany - www.pokos.army.cz


POKOS V OLOMOUCKÉM KRAJI

Zájemci z řad učitelského sboru základních a středních škol v Olomouckém kraji se mohou přihlásit na bezplatná školení POKOS, která pořádá Krajské vojenské velitelství Olomouc.

Termíny školení v roce 2021

  • 12. dubna 2021 (vybraná ORP v Olomouckém kraji)
  • 14. dubna 2021 (PDA Olomouc)
  • 8. listopadu 2021 (vybraná ORP v Olomouckém kraji)
  • 10. listopadu 2021 (PDA Olomouc)

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu irovskal@army.cz s uvedením následujících údajů:

- titul, jméno příjmení

- datum narození

- název a adresa školy včetně obce, ulice a PSČ

 

Účastníci školení obdrží propagační materiály a osvědčení o absolvování školení.

 

V případě zájmu prezentace POKOS na vaší škole se obraťte na kontaktní osobu:

kpt. Ing. Lenka Irovská
tel.č. 973 401 907, mobil: 606 720 334, email: irovskal@army.cz


Plánované akce POKOS 2021

  • 23. dubna 2021 - Setkání mládeže z mikroregionu při příležitosti 76. výročí vypálení obce Javoříčko (Javoříčko)
  • 8. července 2021 - Military Day (Kojetín)
  • 3. září 2021 - Den bezpečnosti (Jeseník)

Nahoru