Home page > O nás

O nás

Krajské vojenské velitelství je vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu (Olomoucký kraj) státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

Plánuje a zabezOlomoucký krajpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto problematiku projednávají s územními orgány státní správy a samosprávy. Administrativně zabezpečují procesy přijetí uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání vydáním rozhodnutí ředitele krajského vojenského velitelství o schopnosti státního občana České republiky vykonávat vojenskou činnou službu.

V bezpečnostní radě kraje nebo krizovém štábu Olomouckého kraje zabezpečuje úkoly plánování a nasazování sil a prostředků Armády České republiky v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému nebo k plnění úkolů Policie České republiky.

Při řešení krizových situací vytváří operační středisko pod operačním řízením rozvinutého Společného operačního centra Ministerstva obrany. Krajské vojenské velitelství Olomouc je podřízena řediteli sekce plánování schopností MO.

Nahoru